Opći uvjeti najma

 

nautico logoNAUTICo.    YACHT    SERVICE   NOVIGRAD
Storage  –   Transport  –   Consulting  –    Selling
Bužinija 32a,    52466 Novigrad,    Istra – Croatia
Tel/fax: +385 (0)52 75 80 80,       (0)52 75 80 40
GSM: +385 (0)98 33 49 80,         (0)99 375 80 80

MB: 1683560                         OIB: 00791268883 IBAN: HR9123800061120004079,  IKB d.d. Umag

 

Opći uvjeti najma plovila – NAUTICo. Charter Novigrad

 

1. CIJENA NAJMA

Cijena najma obuhvaća korištenje plovila i njegovih uređaja te opreme na njemu. U cijenu nisu uključene lučke i ostale takse kao ni gorivo.

2. UVJETI PLAĆANJA

Iznajmljena plovila s kompletnom opremom mogu se koristiti samo nakon uredno reguliranog plaćanja (40% kod rezervacije, a ostatak najkasnije 4 tjedna prije početka najma).

3. UVJETI STORNA

Ukoliko najmoprimac iz bilo kojih razloga odustane od najma, može uz prethodni dogovor s najmodavcem potražiti drugu osobu koja će preuzeti njegova prava i obveze. Ukoliko ne uspije, storno troškovi će se naplaćivati od akontacije i to:
– za storno do dva mjeseca prije početka najma  – 30%
– za storno do jedan mjesec prije početka najma – 50%
– za storno unutar jednog mjeseca prije početka najma – 100%
Ukoliko najmoprimac iz objektivnih razloga (smrt u obitelji, teška ozljeda, rat i sl.) odustane od najma, već uplaćeni iznos neće mu biti vraćen, već će mu najmodavac staviti brod na raspolaganje u slobodnom terminu ili u sljedećoj sezoni.

4. PRIMOPREDAJA PLOVILA

Najmodavac će predavati samo kompletno opremljena plovila, napunjena gorivom i u besprijekornom stanju, a isto takvo stanje očekuje se i kod povrata broda. Plovilo se predaje u ugovoreno vrijeme, od 17°° do 21°°  sati, i na ugovorenom mjestu. Ako se najmoprimac ne pridržava ove obveze unutar 48 sati, najmodavac je ovlašten odustati od ugovora. Ako najmodavac ne može staviti na raspolaganje plovilo na ugovorenom mjestu 24 sata po isteku roka ili staviti na raspolaganje plovilo sličnih ili boljih karakteristika, najmoprimac ima pravo odustati od ugovora uz povrat zakupnine. Isključena je odgovornost najmodavca za iznos veći od ugovorene cijene najma, kao i bilo koje drugo pravo na odštetu. Najmoprimac se obvezuje kod preuzimanja ispitati i pažljivo provjeriti stanje i broda i opreme prema inventarskoj listi. Eventualni prikriveni nedostaci plovila ili njegove opreme, koji najmodavcu kod primopredaje plovila nisu mogli biti poznati, kao i nedostaci koji eventualno nastanu nakon primopredaje, ne daju pravo najmoprimcu da umanji cijenu najma.
Ako daljnja vožnja iz bilo kojeg razloga nije moguća, ili je prekoračenje termina povratka neizbježno, mora se zbog dobivanja uputa obavijestiti najmodavac. Kod prekoračenja termina povratka zbog lošeg vremena, najmoprimac snosi sve troškove koji proizlaze za najmodavca. Savjetuje se stoga sigurno planiranje rute. Povratak u matičnu luku u večernjim satima dan prije predaje plovila je obavezan. Odstupanja od pravila moguća su samo u dogovoru najmoprimac – najmodavac na licu mjesta. Ako najmodavac stekne dojam da voditelj broda ne raspolaže potrebnim znanjima za upravljanje brodom, ima pravo zabraniti isplovljavanje broda. U takvim slučajevima najmodavac će se sukladno mogućnostima potruditi da najmoprimcu  prenese potrebna znanja kako bi plovilo ipak isplovilo.

5. KAUCIJA

Kod primopredaje broda polaže se kaucija prema važećem cjeniku a vraća se bez odbitaka, ako se brod vrati neoštećen i u zakazano vrijeme. Kaucija se polaže i u slučaju kad se brod iznajmljuje zajedno sa skiperom. Kod grube nepažnje i / ili gubitka jednog ili više dijelova, najmoprimac snosi sve troškove.

6. OSIGURANJE

Brod je osiguran za štete prema trećem (obvezno osiguranje) i kasko u prijavljenoj vrijednosti plovila za rizike prema polici osiguranja. Ako za vrijeme vožnje dođe do havarije, a najmoprimac ne mora snositi troškove (kod normalne istrošenosti, ili kod prekoračenja sume jamstva), potrebno je za popravak odobrenje (uputa) najmodavca.
Kod većih havarija, kao i kod sudjelovanja i drugih brodova, potrebno je prijaviti slučaj kod nadležne Lučke kapetanije i napraviti protokol (tijek događaja, utvrđivanja štete) za osiguravajuće društvo. Istovremeno se o tome mora obavijestiti i najmodavac. Ako najmoprimac ne izvrši sve obveze, može ga se u potpunosti teretiti za nastalu štetu. Oštećenje na motorima nastalog zbog nedostatka ulja u motoru nije pokriveno osiguranjem. Najmoprimac je obvezan redovito i svakodnevno kontrolirati ulje u motoru. Osobni predmeti nisu osigurani i preporučuje se da to najmoprimac posebno napravi. Posada broda je osigurana.

7. OBVEZE NAJMOPRIMCA

Najmoprimac se obvezuje ploviti u hrvatskim vodama. Nije dozvoljen podnajam ili prepuštanje broda trećoj osobi, ukrcaj više osoba nego je navedeno u popisu posade (crew liste), plovidba noću kod nesigurnog vremena, povreda javnih propisa odredbi i zakona. Za posljedice nastale uslijed toga odgovornost snosi sam najmoprimac.
Najmoprimac, odnosno voditelj jahte izričito izjavljuje da raspolaže svim pomorskim vještinama i da posjeduje potrebnu dozvolu, nužnu za upravljanje jahtom na otvorenom moru kao i potvrdu o položenom radiofonijskom ispitu, koje mora predočiti. U slučaju kvara broda ili brodske opreme najmoprimac je dužan odmah obavijestiti najmodavca na jedan od telefona priloženih u dokumentima broda. Najmodavac se obvezuje ukloniti nastali kvar po primitku obavijesti. Ukoliko najmodavac otkloni kvar u roku od 24 sata tada najmoprimac nema pravo na nikakvu odštetu. Brojevi telefona na koje se može dostaviti obavijest nalaze se u dokumentaciji broda.
Najmoprimac se obvezuje obavijestiti nadležne organe i najmodavca u slučaju nestanka plovila ili brodske opreme, ako je nemoguće upravljati plovilom, te u slučaju oduzimanja, pljenidbe ili mjera zabrane plovidbe od strane državnih organa ili trećih osoba. U slučaju nepridržavanja unaprijed navedenih obveza najmoprimac snosi punu odgovornost prema najmodavcu za sve posljedice i jamči za njih.

8. PRITUŽBE

U obzir će se uzeti isključivo pisanim putem dostavljene i obostrano potpisane pritužbe odmah pri povratku i predaji plovila.

9. RJEŠAVANJE SPOROVA

Za sve eventualne sporne slučajeve koji se neće moći riješiti sporazumnim putem, nadležan je Općinski Sud u Bujama.