Jadransko More

jadranskomore

Jadransko more ili Adriatik, ogranak je Sredozemnog mora te odvaja Apeninski poluotok od Balkanskog, odnosno Apenine od Dinarskog gorja. Površina Jadranskog mora iznosi 138 595 km2, duljina 738 km, prosječna širina 159,3 km, dok je prosječna dubina 173 m. Jadransko more relativno je plitko, sjeverno od Pule mu dubina ne prelazi 50 m, a sjeverno od Zadra 100 m, a najveću dubinu (1233 m) ima u južnom dijelu . Hrvatska obala na Jadranu duga je 1777 km i zauzima najveći dio istočne jadranske obale. Po duljini obalne crte Hrvatska je treća na Sredozemlju, odmah iza Grčke i Italije.

mapajadranskogmoraProzirnost Jadranskog mora raste od sjevera (oko 20 m) prema jugu (najviše 56 m) i veća je na otvorenom moru nego uz obalu. Morska voda ima različite tonove modre boje, ovisno o podlozi, pa je tako i na Jadranskom moru. Ono se uz hrvatsku obalu ističe izrazitom prozirnošću te intenzivnom bojom, što sa predivnom obalom pridonosi jedinstvenom krajoliku. Uz obalu i oko pučinskih otoka nalazi se pregršt plave i bijele ribe te su na tim mjestima smještena i lovišta istih. Podmorje je bogato različitim vrstama rakova, dok se na većim dubinama nalaze staništa crvenoga koralja. Istočna obala Jadranskog mora prepuna je otoka, manjih otoka, hridi i uvala što je čini vrlo atraktivnom destinacijom za nautičare, odnosno krstarenja motornim brodovima, jedrilicama ili gliserima. Prozirnost, čisto more i podvodna flora i fauna privući će također i one koji uživaju provoditi vrijeme pod morem.

Temperatura Jadranskog Mora

Jadransko more relativno je toplo more, prosječna godišnja temperatura je 11°C. Ljeti se temperatura mora postepeno diže i razlikuje se duž obale. Prosječna temperatura ljetnim mjesecima kreće se od 22 °C do 27 °C. Istra i južni Jadran najtopliji su dijelovi Jadranskog mora u ljetnom razdoblju, gdje temperature dosežu i do 27 °C. Najniža temperatura zimi, uz obalu, iznosi oko 7 °C.

Slanost Jadranskog morasalinitet

Slanost morske vode u južnom dijelu iznosi 38‰ (38 g otopljene soli po jednom kilogramu vode), što je više od svjetskog prosjeka koji iznosi 35‰. Vrijednosti slanosti manje su u blizini kopna gdje se rijeke ulijevaju u more, kao što je primjer južnog dijela Jadrana zbog utjecanja rijeke Po. Slanost je vrlo važan faktor u određivanju mnogih kemijskih osobina morske vode te bioloških procesa u njoj, poput gustoće i toplotnog kapaciteta.

Morske struje Jadranskog mora

Morske struje u Jadranskom moru tople su te uz istočnu obalu teku u smjeru juga prema sjeveru, dok uz zapadu obalu u smjeru od sjevera prema jugu. Sredozemlje je relativno zatvoreno more, te su tako morske struje u svim njegovim dijelovima, pa i u Jadranu, razmjerno slabe. Morske se struje uz hrvatsku obalu kreću sporije nego uz talijansku zbog velikog broja otoka. Za Hrvatsku je veoma pogodna kretnja struje u obrnutom smjeru od kretanja kazaljke na satu, jer se tako sva prljavština, koja dolazi na ušću rijeke Po, strujom odnese dalje od hrvatske obale.

Morske mjene Jadranskog mora

Morske mijene na Jadranskom moru nisu pretjerano izražene, ali su im aplitude jako nepravilne. One su u dio sustava sredozemnih morskih struja. Zbog zemljine rotacije kreću se u obrnutom smjeru od kretanja kazaljki na satu. Morske mijene veće su na sjevernom (do 0,8 m) dijelu Jadranskog mora, dok su na južnom dijelu razlike svega nekoliko desetaka centimetara.

Valovi na Jadranskom moru

Jadransko more je poluzatvoreno more, te najčešće površinske valove na Javalovijadranskomoredranu uzrokuju bura i jugo u zimskom periodu, te sjeverozapadni vjetar u ljetnom periodu. Značajke valova uglavnom zavise od smjera, brzine i trajanja prevladavajućih vjetrova, veličine područja, odnosno privjetrišta, nad kojim ti vjetrovi pušu i topografije morskog dna, odnosno dubine mora. Na hrvatskom dijelu Jadrana najveće valove stvara jugo, ponajviše jer ima najduže privjetrište uzduž cijelog Jadrana. Jugo je vjetar koji puše sa jugoistoka prema sjeverozapadu te stoga ima dosta prostora i dužine da stvara velike valove. Najčešće su visine valova u Jadranu između 0.5 m i 1.5 m visine.